Uw eigendom beveiligd tegen brand !

Branddetectie


Installatie en ondersteuning voor branddetectiesystemen. We werken samen met fabrikanten die de hoogste kwaliteit bieden met de meest uitgebreide produktlijn.

Enkele voorbeelden


Web designConventionele brandmeldsystemen

Stroommeting van de aangesloten elementen in één zone, waardoor een brandalarm in die zone kan worden gedetecteerd. Precieze locatie van de detectie niet mogelijk en doorgaans toegepast in kleinere installaties.

Web designAnaloge brandmeldsystemen

Seriële communicatie tussen de verschillende luselementen en de centrale, waarbij het mogelijk is om ieder individueel element te identificeren en bijgevolg zijn exacte plaats te bepalen.

Web designRookmelders

Optische rookmelders met snelle en efficiënte detectie, rode LED's geven de toestand van de melder weer (360° zichtbaar)

Web designSirenes en flitslichten

Voorzien van verschillende tonen en/of xenon flitsen, voor binnen en buiten