Uw eigendom beveiligd tegen inbrekers!

Wetgeving, tips en links


Hieronder bieden we u een overzicht van nuttige informatie met verwijzingen naar relevante websites en/of folders. Heeft u ergens een link gespot die hier ontbreekt, mail ze ons aub.

Fiscale aftrek voor kosten van beveiligingsdiensten


Bepaalde beveiligingskosten zijn voor zelfstandigen, vrije beroepen en kleine vennootschappen voor 120% fiscaal aftrekbaar. Het betreft diensten geleverd door beveiligingsondernemingen, alsook de abonnementskosten voor aansluiting op een vergunde alarmcentrale. Voor de aftrek van deze extra 20% dient wel aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde te worden voldaan indien het kleine vennootschappen betreft.

Deze maatregel is van toepassing in de personenbelasting, de vennootschapsbelasting en de belasting van niet-inwoners (zowel voor natuurlijke als vennootschappen). Om van deze aftrek te kunnen genieten in de personenbelasting moeten de kosten een beroepskarakter hebben en worden gedaan of gedragen om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden.

Hoe gebeurt de belastingaangifte?
Investeringen die u dit vorig jaar liet uitvoeren en die u betaalde in vorig kalenderjaar, zijn aftrekbaar in huidig aanslagjaar.
Bekijk alle info via website Overheid .

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/fiscale-aftrek-voor-kosten-van-beveiligingsdiensten

 

Wat komt in aanmerking


Volgende diensten, geleverd door beveiligings-/bewakingsondernemingen komen in aanmerking:

  • abonnementskosten voor de aansluiting op een vergunde alarmcentrale; kosten voor het beroep doen op een vergunde bewakingsonderneming voor beveiligd transport (ophalen van plofkoffers);
  • kosten voor het gezamenlijk beroep doen op een vergunde bewakingsonderneming door een groep ondernemingen (consortiumbewaking).


Deze beroepskosten kunnen voor 120% worden afgetrokken in plaats van de normale 100%.

Onaantastbaarheidsvoorwaarde voor vennootschappen: de extra 20% moet op één of meer afzonderlijke rekeningen van het passief geboekt worden en daar blijven en kan niet tot grondslag dienen voor de berekening van de jaarlijkse dotatie aan de wettelijke reserve of van enige beloning of toekenning.

Dit fiscaal voordeel staat los van de bestaande verhoogde investeringsaftrek die betrekking heeft op de aankoop van materiële vaste activa ter beveiliging van beroepslokalen.
Bekijk alle info via website Overheid

 

Enkele nuttige links:

    www.ibz.be     Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
www.besafe.be Verhoogde fiscale aftrek voor veiligheidsinvesteringen
 www.police.be  De lokale politie
 www.polfed.be  De federale politie
 www.vigilis.be   Algemene Directie Veiligheid- en Preventiebeleid


Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption